Rozkład zajęć dla wykładowców w semestrze letnim 2022/2023

Studia niestacjonarne


Ł  Ś  Ż 

B

dr B. Banachowicz

dr M. Baraniak

dr hab. W. Bartkiewicz

dr hab. I. Bednarska-Wnuk

dr J. Bieńkowska

dr J. Bogołębska

prof. L. Bohdanowicz

dr inż. C. Bolek

mgr J. Brzeziński

mgr A. Burska

C

prof. J. Cewińska

dr I. Chebotarov

mgr K. Ciach

dr M. Czajkowska-Białkowska

dr P. Czajor

prof. T. Czapla

dr J. Czernecka

dr P. Czerwonka

D

dr O. Drynia

mgr M. Dworakowska

F

dr M. Fabińska

dr Z. Firkowska-Jakobsze

dr M. Frendzel

dr M. Frontczak

G

prof. J. Gad

mgr J. Gałecka-Duda

mgr R. Garbala

prof. B. Glinkowska-Krauze

prof. P. Głodek

dr hab. G. Golik-Górecka

dr B. Gontar

dr Z. Gontar

dr B. Gotwald

dr A. Grudzińska-Kuna

prof. W. Grzegorczyk

dr L. Grzesiak

mgr P. Gut

prof. E. Gwarda-Gruszczyńska

mgr E. Gwiaździński

I

prof. R. Ignatowski

J

dr J. Janeta

prof. J. Jeżak

dr R. Jędrzejczak

dr A. Jurewicz

mgr E. Jurkiewicz-Majek

K

prof. P. Kabalski

mgr A. Kaczmarek

mgr M. Kaczmarek

prof. A. Kaczorowska

dr D. Kaczorowska-Spychalska

dr J. Kalinowski

prof. M. Kalińska-Kula

dr D. Kałuża-Kopias

mgr J. Karaś

prof. B. Kaźmierska-Jóźwiak

mgr H. Kądziołka-Sabanty

mgr M. Kędzia

dr Ż. Kielanowicz

mgr A. Kolasińska

dr M. Kołodziejczak

dr P. Kopczyński

prof. R. Kozielski

dr W. Krawiec

dr B. Kucharski

dr B. Kurzyk

mgr W. Kurzyk

dr P. Kuźbik

L

mgr M. LeViet-Błaszczyk

dr T. Lech

mgr I. Lipka-Matusiak

Ł

dr hab. A. Łaszkiewicz

dr P. Łuczak

M

dr M. Malarski

mgr B. Mazuchowska

mgr E. Mianowska

prof. Jan Michalak

dr M. Michalak

dr A. Michałkiewicz

dr P. Mizera-Pęczek

dr A. Modliński

mgr M. Moneta

N

mgr E. Niedzielska

mgr T. Noga

O

mgr J. Ochocka

mgr Agnieszka Olejniczak

mgr Aneta Olejniczak

P

prof. A. Pamuła

mgr J. Piłacik

dr J. Piorunowska-Kokoszko

dr G. Podgórski

mgr inż. W. Połoz

prof. W. Popczyk

R

dr M. Ratalewska

dr M. Raźniewska

prof. J. Reichel

dr I. Różańska-Bińczyk

dr A. Rudnicka-Reichel

mgr Z. Rudnicki

dr A. Rzetelska

S

mgr inż. E. Samuel

dr P. Sekuła

prof. Cz. Sikorski

dr B. Socha

dr P. Sosnowski

dr D. Starzyńska

dr J. Stępień-Andrzejewska

dr K. Stopczyńska

prof. M. Striker

dr M. Syper-Jędrzejak

mgr M. Sysak

dr inż. M. Szmit

mgr inż. I. Szudrowicz

mgr J. Szwajcar

prof. A. Szychta

mgr M. Szymankiewicz

mgr A. Szymczak

Ś

prof. E. Śnieżek

prof. I. Świątek-Barylska

mgr W. Świstek

T

prof. D. Trzmielak

mgr R. Turło

prof. M. Turzyński

dr hab. A. Tyc

U

dr W. Ulrych

prof. G. Urbanek

prof. M. Urbaniak

V

dr N. Voytovych

W

mgr A. Wadlewski

mgr K. Walińska

dr A. Wencel

dr M. Wiatr

prof. D. Witkowska

prof. T. Wnuk-Pel

prof. K. Wojtaszczyk

dr M. Woźniakowski

dr A. Wronka

Z

mgr M. Zagraba

prof. M. Zalewska-Turzyńska

Ż

mgr J. Żurawska